03.03.2018 WIELKIE ŚLIZGANIE

Dyrektor Domu Dziecka w Chmielowicach w imieniu własnym i naszych wychowanków pragnie serdecznie podziękować wszystkim organizatorom i wolontariuszom za zaproszenie na „Wielkie Ślizganie” na Toropolu pod hasłem „Wielkie Ślizganie – Wspólne Pomaganie” dnia 3 marca 2018 roku.

Organizowana przez Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej co roku akcja wyzwala dużo dobroci i empatii w innych dzieciach. Wielkim plusem akcji była wspólna zabawa, integracja i aktywne spędzenie czasu. Wszystkie dzieci, które miały ochotę mogły skorzystać z lodowiska. Przy dobrej muzyce i doskonałą opieką wolontariuszy dzieci świetnie się bawiły. Najmłodsze z naszych dzieci były otoczone szczególna opieką.

Życzymy młodym ludziom zrzeszonym w Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej dużo zdrowia, dalszych sukcesów osobistych i zawodowych oraz cennych inicjatyw.